Samarbejde

Samarbejde på tværs af uddannelse, kommune og erhvervsliv er noget vi gør godt i Slagelse - til stor gavn for både studerende og virksomheder

Lokalt casesamarbejde

Studiebyen Slagelse dækker over et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Slagelse Kommune og erhvervslivet. Helt konkret laver vi hvert år et casesamarbejde Uddannelsernes Fællescase, hvor studerende agere udviklingsafdeling over et par månender og løser konkrete problemstillinger for en lokal virksomhed.

Studerende løser virksomhedens problemstillinger

Uddannelsernes Fælles Case er et tværinstitutionelt caseforløb, som er gennemført siden 2015 med stor succes. Vi har tidligere brugt bl.a. følgende cases:

  • Kragerup Gods
  • Gerlev Legepark
  • Scanmetals A/S

De temaer, som de studerende kan beskæftige sig med kan f.eks. være kommunikation, markedsføring, udvikling af markeder, optimering af forskellige processer og service. Virksomheden får konkrete løsninger at arbejde videre med og de studerende får praksis erfaringer, som er brugbar i resten af studietiden.